Tablica pamiątkowa

Fragment tablicy pamiątkowej umiesczonej na postumencie podpory szybu.

Budynki Muzeum

Przeszklone bryły budynków kompleksu Muzeum Śląskiego.

Atrium

Strefa przejść.

Budynek maszynowni szybu "Warszawa".

Schodami do góry...

Na nogach, czy na kole?